Zadzwoń

Jak się zachować, gdy mamy wypadek samochodowy?

Wypadek może przytrafić się każdemu. Warto wiedzieć jak zachować się w takiej sytuacji. Szczególnie że nasze zachowanie zależy od tego czy mamy do czynienia z kolizją drogową czy z wypadkiem.

Czym jest wypadek?

Zgodnie z kodeksem karnym, wypadek zdefiniować można jako naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym, powodujące wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządu ciała bądź rozstrój zdrowia trwający powyżej 7 dni.

Czym jest kolizja drogowa?

Kolizja drogowa nie została ściśle zdefiniowana w żadnym akcie prawnym, jednak najprościej można ją zdefiniować jako stworzenia zagrożenia w ruchu lądowym, w wyniku którego powstały straty materialne, a ewentualne obrażenia ciała innych uczestników zdarzenia powodują naruszenie czynności narządu ciała bądź rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Różnica między wypadkiem a kolizją drogową

Te dwa zdarzenia różnią się więc od siebie wystąpieniem osób rannych bądź zabitych. W przypadku wypadku nie można usuwać żadnego pojazdu z miejsca zdarzenia, ani przemieszczać ich. Natomiast w przypadku kolizji drogowej jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu należy go usunąć, a gdy się tego nie zrobi można nawet dostać mandat. Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem należy wezwać służby ratownicze oraz policję, natomiast w przypadku kolizji drogowej nie ma takiej konieczności, chyba że jeden ze sprawców jest nietrzeźwy bądź jest problem z ustaleniem sprawcy.

Jak zachować się w przypadku kolizji?

Pierwsze co należy zrobić to usunąć pojazdy z drogi, pozbierać szkło czy części auta i spróbować się porozumieć z drugim kierowcą. Jeśli dojdą oni do porozumienia co do winy, powinni oni spisać i podpisać oświadczenie, które musi zawierać:

  • dane sprawcy kolizji drogowej,
  • kategorię oraz numer prawa jazdy i nazwę wystawcy dokumentu,
  • nazwę firmy ubezpieczeniowej, numer polisy, czas trwania ubezpieczenia,
  • opis okoliczności kolizji drogowej, na który składa się data, godzina, miejsce, przyczyna kolizji i jednoznaczne określenie winowajcy.

Dogadanie się co do winy umożliwia uniknięcie mandatu i punktów karnych. Do dokumentacji zdarzenia warto również dołączyć fotografie z miejsca zdarzenia i uczestniczących w nich samochodów. Kiedy jednak następuje problem z ustaleniem winowajcy, należy wtedy wezwać policję.

Jak zachować się w przypadku wypadku?

Jeśli nastąpił wypadek należy pamiętać o tym, aby nie zmieniać położenia pojazdów czy uszkodzonych części, które leżą na jezdni i wezwać policję. Następnie powinno się sprawdzić stan poszkodowanych i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Należy działać szybko, ponieważ pierwsze minuty mogą zdecydować o szansach przeżycia poszkodowanych.

Należy pamiętać o tym, aby włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny i wyjąć kluczyki ze stacyjki. Kolejno należy ustawić trójkąt awaryjny. Należy również zgasić silnik i wyjąć kluczyki ze stacyjki z innych pojazdów uczestniczących w wypadku. Następnie należy ocenić stan poszkodowanych, ponieważ te informacje przydadzą się podczas wzywania pomocy. Następnie po zawiadomieniu służb ratowniczych należy w miarę naszych umiejętności udzielić pomocy poszkodowanym. Warto zwrócić się o pomoc do świadków zdarzenia bądź sprawnych uczestników w wykonaniu tych czynności.

Dodaj komentarz

Rate this post